Jevn oppvarming

Takket være det faktum at IR paneler utstråler infrarødt lys, blir rommet jevnt oppvarmet. Det er en kjempe fordel når det er få folk i rommet. 

Energi blir spart grunnet det faktum at IR paneler varmer opp dine vegger, tak og gulv, som videre distribuerer varme til ditt rom og ikke til naboen.

Varme besparende

Siden IR-paneler direkte varmer opp objekter, vegger og tak - gjøre dette at luften ikke sirkulerer på samme måte som tradisjonell oppvarming. Det betyr mindre allergener i luften.

Lettelse for allergikere

Selv om IR paneler er elektrisk enheter - er de beskyttet mot fuktighet, så de kan brukes både på bad og kjøkken. Ikke nok med det - de har 3 beskyttelser mot overoppheting, og dobbel beskyttelse mot overspenning. Sikkerhet er topp prioritet!

Motstandsdyktig mot fuktighet, overopphetning og overspenning

01/

Er infrarød varme trygt for mennesker og dyr?

Selvfølgelig er det det. IR-paneler varmer på samme måte som solen gjør, men uten de farlige UV strålene. Når man varmer opp rom med infrarød stråling, blir negative ioner utskilt, og i stort antall er det veldig helsebringende for kroppen. De entrer kroppen, og kan drepe bakterier, virus og hemme vekst av anaerobe bakterier. Nettopp derfor er inkubatorer for nyfødte barn blitt varmet opp med infrarød stråling i mange år.

02/

Hvor burde man plassere IR-panelet for best mulig effekt?

IR-Paneler burde installeres i “åpent rom”. Det er antatt at den beste plasseringen er taket, deretter på ytterveggen. Om det er umulig å henge panelet på slike steder, kan man plassere de på veggen eller på gulvet (på spesialben). Forskjellen i temperaturen er så liten mellom tak og gulvplassering at du kan ikke føle det. Panelene må ikke plasseres direkte mot ett vindu, ettersom strålingen fra panelet vil gå rett igjennom!

03/

Kan jeg montere dette selv ?

Selvfølgelig kan du det. Den detaljerte veiledningen følger med i pakken. Montering er utrolig enkelt, det holder å bore 4 hull, plassere plugger og skru inn skruene. Så kan panelet henges opp. Vi hjelper gjerne til med veiledning om du får noe som helst problemer.

04/

Er panelene varme når de er skrudd på? Kan de forårsake brannskader?

Yttersiden på et varmepanel blir varmet opp til ca. 80C, og i ekstreme tilfeller kan de nå helt opp til 100C. Dette er grunnen til at de burde monteres høyere opp en 150cm fra bakken om man har barn til stede i rommet. 

05/

Krever alle IR-paneler en termostat ?

Nei. Det burde være kun en termostat i hvert rom, uanvhengig av hvor mange paneler man har montert opp. Men det kan forekomme situasjoner hvor de burde være to eller flere termostater i et rom. (Gjelder kun veldig store rom eller stikkontakt termostater). Om det er flere en 3 paneler koblet til en termostat, burde du kjøpe ekstra releer.

06/

Virker panelet 24 timer i døgnet ?

Det avhenger av situasjonen. IR-panelet har kun en stikkontakt som standard, og etter den er satt i så virker den så lenge det er nødvendig. Når IR-panelet er den eneste varmekilden er en slik løsning ulønnsom. I slike tilfeller burde du kjøpe en termostat som kontrolerer panelets av og på funksjon. Ved bruk av termostat kan du sette temperatur eller timebruk for betjening av panelet. Når tids- eller temperaturgrensen er nådd, vil panelet skru seg automatisk av, og slår seg deretter på igjen når temperaturer når en satt minimumsgrense.
OBS! På grunn av den spesielle varmemetoden (Oppvarming av vegger), kan panelet jobbe opp til en dag eller to for å nå riktig temperatur i starten. 

07/

Hvor ofte og hvordan burde IR-panelet vedlikeholdes?

IR paneler trenger ingen periodisk service eller vedlikehold.

08/

Hva gjør jeg ved strømbrudd?

Ingen ting. Du må vente tålmodig. Panelene går på elektrisitet, så ved et strømbrudd skrur de seg av automatisk. Når panelet står på, utstråler det infrarød lys, som blir absorbert av vegger og tak. Fordelen med en slik oppvarming er at rommet ikke blir brått kaldt ved strømbrudd. De oppvarmede veggene, takene, gulvene og objektene vil gi tilbake varme over en tid. Når strømmen er tilbake vil panelet virke som normalt. 

09/

Hvordan rengjør jeg IR-panelet?

IR-panelet kan rengjøres med en fuktig klut med såpe. I ekstreme tilfeller, hvor panelene er veldig møkkete, kan du bruke rengjøringskrem. Panelene må aldri bli skrubbet på noe som helst måte! Før rengjøring burde panelene kobles av strømmen og kjøles ned før det rengjøres. 

10/

Kan man montere IR panel på trevegger eller tretak?

IR paneler kan enkelt monteres på tre-gulv og -tak. Den eneste regelen å passe på er å montere panelet med ca. 1-2 centimeters avstand fra veggen. Det holder å bruke større bolter/kroker. 

11/

Hvilken avstand burdet IR panelet ha til andre hvite- og brunvarer, som f.eks. kjøleskap, tv , stereo o.l?

Minimumsavstanden til hvite- og brun-varer burde være 30cm.

12/

Hvor er IR-panelet produsert ?

Våre IR-paneler er et europeisk produkt. På online markedet kan man finne mange paneler produsert i bl.a. i Kina. Vi ønsker være sikret på våre kilder og kvalitet med lang garanti.